Personvern

Bruk av Krisekort

 

Du må følge eventuelle retningslinjer som gjelder for tjenestene.

Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Dette betyr at du ikke kan forstyrre tjenestene eller skaffe deg urettmessig tilgang til dem ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av tjenestene. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven tillater det, herunder lover og retningslinjer for kontroll av eksport og videreeksport. Vi kan suspendere eller stoppe leveringen av tjenesten til din organisasjon hvis du ikke overholder vilkårene eller vi har mistanke om ulovlig atferd.

Ved å bruke tjenestene får du ikke noe eierskap til eventuelle åndsrettigheter i tjenestene eller innholdet du får tilgang til. Du må ikke bruke innhold fra tjenestene med mindre du innhenter tillatelse fra eieren eller det på andre måter er tillatt i henhold til lov. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i tjenestene. Du kan ikke fjerne, tildekke eller endre juridiske merknader i tjenestene.

Tjenestene har innhold som ikke tilhører Vixon Systems. Organisasjonen eller personen som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet. Vi kan gjennomgå og vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene/retningslinjene våre, og vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi gjør det.

I forbindelse med din bruk av tjenestene kan vi sende deg/dere tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon. Du kan velge bort enkelte typer kommunikasjon.

 

Ditt/deres innhold i tjenestene

Enkelte av tjenestene lar deg sende inn eget innhold. Du beholder eierskap til eventuelle åndsrettigheter i innholdet. Det som tilhører deg, forblir kort og godt ditt.

Når du laster opp eller på andre måter sender inn innhold til tjenestene, gir du Vixon Systems (og de vi samarbeider med) en verdensomspennende lisens til å bruke, være vert for, lagre, reprodusere, endre, lage avledede verker av (som f.eks. oversettelser, tilpasninger eller endringer i innholdet slik at det fungerer bedre med tjenestene), kommunisere, publisere, offentlig fremføre, offentlig vise og distribuere innholdet du sender inn. Rettighetene du gir i denne lisensen er for det begrensede formål å drifte, promotere og forbedre tjenestene, og utvikle nye. Denne lisensen fortsetter å gjelde selv om du avslutter bruken av tjenestene. Enkelte tjenester kan tilby måter å få tilgang til og fjerne innhold som er gjort tilgjengelig i tjenesten. I enkelte tjenester finnes det også vilkår eller innstillinger som avgrenser omfanget av bruken av innholdet som er gjort tilgjengelig i tjenesten. Kontroller at du har de nødvendige rettighetene til å gi oss denne lisensen for eventuelt innhold du gjør tilgjengelig i tjenestene.

 

Om programvare i tjenestene

Når en tjeneste krever eller inneholder nedlastbar programvare, kan denne programvaren oppdateres automatisk på enheten når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig. I noen av tjenestene kan du endre innstillingene for automatisk oppdatering.

Programvare med åpen kildekode er viktig for oss. Noen av programmene som brukes i tjenestene kan tilbys som åpen kildekode. Lisensene for åpen kildekode kan inneholde begrensninger av disse vilkårene, og i slike tilfeller gjelder disse begrensningene.

 

Endring og opphør av tjenestene

Vi endrer og forbedrer tjenestene hele tiden. Vi kan legge til eller fjerne funksjoner, eller vi kan suspendere eller stoppe tjenesten i sin helhet.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, selv om vi beklager at du forlater oss. Vixon Systems kan også når som helst slutte å levere tjenestene til deg eller legge til eller opprette nye begrensninger på tilgangen til dem.

Siden du eier dine egne opplysninger, er det viktig for oss å beskytte din tilgang til dem. Hvis vi opphører en tjeneste, vil vi i den grad det er rimelig mulig gi brukerne melding om dette slik at brukeren selv kan avslutte bruken av tjenesten.

 

Garantier og ansvarsfraskrivelser

Vi tilbyr Krisekort med et kommersielt rimelig ferdighets- og bruksnivå, og vi håper at du får nytte av dem. Nedenfor forklarer vi imidlertid en del ting vi ikke lover når det gjelder tjenestene våre.

MED MINDRE DET UTTRYKKELIG ANGITT I DISSE VILKÅRENE ELLER YTTERLIGERE VILKÅR, FREMSETTER VERKEN VIXON SYSTEMS ELLER DETS LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER SPESIFIKKE LØFTER NÅR DET GJELDER TJENESTENE. VI LOVER FOR EKSEMPEL INGENTING NÅR DET GJELDER INNHOLDET ELLER SPESIFIKKE FUNKSJONER I TJENESTENE, ELLER AT TJENESTENE ER PÅLITELIGE, TILGJENGELIGE ELLER AT DE DEKKER DINE BEHOV. TJENESTEN GJØRES TILGJENGELIG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI.

ENKELTE JURISDIKSJONER HAR YTTERLIGERE GARANTIER, SOM FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. VI EKSKLUDERER ALLE GARANTIER I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

 

Ansvar for tjenestene

NÅR LOVEN TILLATER DET, ER VIXON SYSTEMS OG DETS LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER IKKE ANSVARLIG FOR TAP AV FORTJENESTE, INNTEKT ELLER DATA, ØKONOMISKE TAP, INDIREKTE ELLER SPESIELLE TAP, FØLGETAP, STRAFFEERSTATNINGER ELLER STRAFFERETTSLIGE TAP.

I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, SKAL TOTALANSVARET FOR VIXON SYSTEMS OG DETS LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER I FORHOLD TIL KRAV I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, VÆRE BEGRENSET TIL BELØPET DU BETALTE FOR TJENESTEN (ELLER HVIS VI VELGER DET, Å LEVERE TJENESTEN PÅ NYTT).

VIXON SYSTEMS, DETS LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER SKAL IKKE I NOEN TILFELLER VÆRE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE SOM IKKE MED RIMELIGHET KAN ANTAS Å INNTREFFE.

 

Informasjonsinnsamling.

Krisekort krever innsamling av tilgjengelige opplysninger om brukere, Dette inneholder blant annet personopplysninger, som for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og annen informasjon.

Denne informasjonen omfatter følgende:

  • Enhetsinformasjon
   Det er mulig at vi samler inn enhetsspesifikk informasjon (som f.eks. maskinvaremodell, operativsystemversjon, unike enhetsidentifikatorer, og informasjon om mobilnettverket, herunder telefonnummer). Vixon Systems kan knytte enhetsidentifikatorene eller telefonnummeret til Krisekort-tjeneren
  • Logginformasjon
   Når du bruker tjenestene våre eller ser innhold fra Vixon  Systems, kan det hende vi automatisk samler inn og lagrer bestemte typer informasjon i tjenerloggene. Dette kan omfatte følgende: 

   • detaljer om hvordan du/dere/personen brukte tjenesten, som for eksempel søkeord du har brukt
   • telefonlogginformasjon, som for eksempel telefonnummer, operatørnummer, viderekoblingsnummer, tidspunkt og dato for anrop, samtalevarighet, SMS-rutingsinformasjon og typer anrop
   • Internet-protokoll adresser.
   • informasjon om enhetshendelser, som for eksempel programstopp, systemaktivitet, maskinvareinnstillinger, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkt for forespørselen, samt videresendingsnettadresse
   • informasjonskapsler som kan identifisere nettleseren eller Krisekort-kontoen unikt
  • Posisjonsinformasjon
   Krisekort samler aktivt inn og behandler informasjon om din faktiske posisjon, som for eksempel GPS-signaler sendt fra en mobilenhet. Vi kan også bruke ulike teknologier for å bestemme posisjonen, som for eksempel sensordata fra enheten som for eksempel kan gi informasjon om Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårn i nærheten.
 • Unike programnumre
  Enkelte tjenester inkluderer et unikt programnummer. Dette nummeret og informasjon om installasjonen din (f.eks. type operativsystem og programversjonsnummer) kan sendes til Krisekort når du installerer eller avinstallerer tjenesten, eller når tjenesten med jevne mellomrom kontakter tjenerne våre, for eksempel for å be om automatiske oppdateringer.
 • Lokal lagring
  Det er mulig at vi samler inn og lagrer informasjon (herunder personopplysninger), lokalt på enheten ved bruk av mekanismer som for eksempel nettleserlagring og programdatabuffere.
 • Informasjonskapsler og anonyme identifikatorer
  Vi bruker ulike teknologier for å samle inn og lagre informasjon når du besøker en Krisekort-tjeneste, og dette kan omfatte at vi sender én eller flere informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer til enheten din. Vi bruker også informasjonskapsler og anonyme identifikatorer når du bruker tjenester som tilbys til våre partnere.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi bruker informasjonen vi samler inn fra alle tjenestene til å levere, vedlikeholde, beskytte og forbedre tjenestene, utvikle nye tjenester og til å beskytte Vixon Systems og våre brukere.

Når du kontakter Vixon Systems, kan det hende at vi registrerer kommunikasjonen med deg, slik at vi kan hjelpe deg best mulig hvis det oppstår problemer. Vi kan bruke e-postadressen din til å informere deg om tjenestene, for eksempel kommende endringer eller forbedringer.

Vi bruker informasjonen som er samlet inn fra informasjonskapsler og andre teknologier, som for eksempel pikseletiketter, for å forbedre brukeropplevelsen og den generelle kvaliteten på tjenestene. Tjenestene kan for eksempel vises på det språket du foretrekker ved at vi lagrer språkinnstillingene dine. Når vi viser personlig tilpassede tjenester, knytter vi informasjonskapsler til sensitive kategorier, for eksempel basert på rase, religion, seksuell legning eller helse.

Åpne chat
1
Close chat
Takk for at du ønsker å snakke med oss i dag! Trykk på start under.

Start